Przebieg trasy biegu wytyczają drogi, ścieżki oraz szlaki Jedliny-Zdrój jak i okalających miejscowość Gór Wałbrzyskich. Start i meta zostały usytuowane na stadionie piłkarskim kompleksu sportowego przy ul. Kłodzkiej w Jedlinie-Zdrój.

Organizator zastrzega sobie prawo do bieżących modyfikacji trasy, a jej oficjalny przebieg zostanie ogłoszony nie później niż na tydzień przed startem biegu.

POBIERZ GPX